Work in NL

Работа и жилищно настаняване в Нидерландия

Когато дойдете да работите и живеете в Нидерландия, се сблъсквате с много неща. На този уебсайт ще откриете разяснения за правата и задълженията си, какво трябва да уредите и какви договори трябва да сключите. Това ще ви помогне да живеете и работите тук безопасно, здравословно и почтено. Също така на този уебсайт са изброени подходящите институции, които могат да ви помогнат, ако имате въпроси.

Теми

Жилищно настаняване в Нидерландия

Какво трябва да знаете, ако искате да живеете сигурно и почтено

Регистрация в Нидерландия

Във вашата община или на гише за чуждестранни лица

Договор и заплата

Знайте какво трябва да изкарвате за работата, която вършите

 

Почивни дни и отпуск

Това, което трябва да знаете за ползването на почивни дни и отпуск

Помощ и подкрепа

Кои организации могат също да ви помогнат при проблеми в Нидерландия? 

Болест и медицински грижи

Задължително застраховане за важни медицински разходи 

 

Независима работа

Кои организации могат също да ви помогнат при проблеми в Нидерландия? 

данъци и надбавки 

Какво трябва да знаете за правата и задълженията си по отношение на данъците и обезщетенията

Уволнение

Какво да правите, ако ви уволнят

 

Обучение и
интеграция

Какви възможности има за изучаване на нидерландски език и повишаване на квалификацията?

Здравословна и безопасна работа

Работете при подходящи условия

От къщи до работа

Какво трябва да знаете за транспорта ви от и до работа

Cookie settings